Hyvää asiakas­palvelua ammatti­taidolla!


Ota yhteyttä!

Helsingin Toimisto­siivous on nimensä mukaisesti pää­kaupunkimme alueella toimiva siivous­alan yritys.

Toimi­alueeseen kuuluvat toimistojen lisäksi talo­yhtiöiden ja kiinteistöjen siivoukset.

Yritys hoitaa myös muita siivouksia sopimusten mukaan.

Siivous­yrityksen pää­teemana on toteuttaa hyvää asiakas­palvelua.

Moitteeton ja viivytyksetön oikeilla välineillä ja aineilla ammatti­taitoisesti tapahtuva siivous on asiakkaan etu.
Helsingin Toimisto­siivous pyrkii olemaan työn­tekijöilleen hyvä työn­antaja, joka noudattaa eettisiä arvoja.

Yrityksen johtaja on sitoutunut huolehtimaan työn­tekijöistään ja hänen arvonsa on aina ollut työn­tekijöiden hyvä kouluttaminen työhönsä ja heidän perehdyttämisensä työskentely­olosuhteisiin.

Palveluksessa työskentelee noin 20 henkilöä. Kaksi henkilöä työskentelee Helsingin Pikku Huopa­lahdessa Kytösuon­tiellä sijaitsevalla toimistolla ja muut kenttä­olosuhteissa.